Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

OGŁOSZENIE 21.04.2020

Szanowni Państwo, w imieniu zarządu chciałbym przedstawić Państwu aktualną sytuację klubu.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że w trudnym momencie będziecie z nami. Bez Państwa wsparcia w tym okresie trudno będzie nam powrócić do normalnych treningów w takim samym składzie.

Funkcjonowanie naszego klubu, jak większości dziecięcych drużyn piłkarskich, w 70% finansowane jest przez rodziców, 30% to wsparcie samorządu (miasto, dzielnica), sponsorzy i inne przychody.

 

Nasz klub nie jest nastawiony na zysk - całość zgromadzonych środków jest przeznaczana na bieżące funkcjonowanie, inwestycje w sprzęt dla dzieci i wynagrodzenia trenerów.

Biorąc pod uwagę rozwijającą się epidemię oraz oczywiste ograniczenia w prowadzeniu zajęć podjęliśmy kroki zmierzające do zmniejszenia kosztów funkcjonowania klubu. W szczególności, trenerzy pracują w tym okresie z wynagrodzeniem zmniejszonym o połowę, a bieżące koszty funkcjonowania klubu i inwestycje zostały zminimalizowane.

Staramy się realizować naszą misję - Klub Snu ze swojej strony oferuje:

a) dodatkowe treningi w czasie powrotu do normalności.
b) bez dodatkowych opłat dla chętnych prowadzone będą treningi w sierpniu,

c) prowadzone są treningi on-line plus rozpiski z treningami indywidualnymi dla zawodników
d) na stronie klubowej dostępne są filmy z treningami techniki do realizacji w domu.

 

Mamy na uwadze, że wiele rodzin ma obecnie problemy finansowe. Dlatego też w ramach naszych możliwości chcielibyśmy zaproponować wszystkim osobom z trudną sytuacją obniżkę opłaty za zajęcia za II semestr o połowę (300 złotych dla członków klubu, 325 złotych dla osób niebędących członkami). 

 

Z naszych obliczeń wynika, że jeśli wszyscy będziemy solidarni i utrzymamy średnie wpłaty co najmniej na tym poziomie, to uda się ten czas przetrwać i powrócić do normalnego funkcjonowania od września. Jeśli Państwo zdecydują się z tej obniżki skorzystać - prosimy po prostu o zapłatę pomniejszonej kwoty z zaznaczeniem w opisie przelewu, że to jest kwota obniżona.

Jednocześnie bardzo prosimy osoby, które zechciałyby utrzymać wysokości opłaty bez zmian o zapłatę całości. Da nam to większy margines reagowania na zmieniającą się sytuację i większe bezpieczeństwo finansowe. Całość wpłat będzie rozliczana na bieżące funkcjonowanie klubu w tym i w kolejnych semestrach.

 

To jest ten moment, w którym liczy się bardzo nasza solidarność i chęć utrzymania tego, co było i jest dobre, a w sposób niezawiniony dostaje duży cios od losu. Będziemy wdzięczni za przypomnienie sobie pozytywnych emocji z meczów, turniejów i treningów - pozostańcie Państwo z nami, abyśmy mogli to kontynuować.

Osoby, które już zapłaciły całość opłaty za II semestr, a chciałyby płacić połowę, proszę o kontakt mailowy - w takim przypadku chcielibyśmy się umówić na zaliczenie nadpłaty na poczet kolejnego semestru.

Zachęcam również do przekazywania 1% podatku za 2019 na rzecz Klubu – Zagrajmy Razem.
http://klubsnu.pl/jeden-procent-podatku-za-2019-rok

 

 

pozdrawiam
Tomasz Grzywna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" współfinansuje m.st. Warszawa
 
Szkolenie dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie COVID-19 jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO
w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley