Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

PODARUJ NAM 1% PODATKU ZA 2020 ROK

 
 
 
ZAGRAJMY RAZEM O JEDEN PROCENT !!!
podatku dla Klubu Sportowego
Szkoły Sióstr Niepokalanek 
Ursynów Warszawa
 
 
 
 
 
Dużymi krokami zbliża się termin składania zeznań podatkowych za rok 2020.
Zwracamy się z wielką prośbą do Państwa oraz wszystkich Przyjaciół i Sympatyków Klubu o przekazywanie 1% podatku na rzecz KS SSN UW.
Numer KRS 0000337863.
 
W roku ubiegłym wiele osób wskazało Klub jako organizacje pożytku publicznego na rzecz której przekazują 1% za co Wszystkim serdecznie dziękujemy. Uzyskane środki Klub wykorzystał na zakupy sprzętu sportowego, organizacje imprez sportowych, dofinansowanie obozów oraz inne cele statutowe.  Zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego za 2020 rok, jednocześnie dziękując za wsparcie Klubu w roku ubiegłym.
 
Przypominamy, że 24 września 2009 r. KS SSN UW został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego o numerze
 
KRS 0000337863.
 

Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazywanie 1% podatku
na rzecz KS SSN UW.
 
Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa,
02-796 Warszawa, ul. Zaruby 2
 

www.klubsnu.pl
 
NIP: 9512244135
REGON: 141271273
KRS: 0000337863
Nr konta: 86 1050 1025 1000 0023 2589 2574
 
 

W  IMIENIU ZAWODNIKÓW  I  CAŁEGO  KLUBU  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY!
ZARZĄD KLUBU 
 

 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" współfinansuje m.st. Warszawa
 
Szkolenie dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie COVID-19 jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO
w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley