Untitled Document
"CIASTECZKOWA" POLITYKA KLUBU SNU
ciasteczko.jpegPrzez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie klubsnu.pl („Serwis”) wyrażana jest zgoda na instalację ciasteczek na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie ciasteczek przez Klub SNU zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Klub SNU ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. O celu używania ciasteczek przez Klub SNU dowiesz się więcej tutaj.

OGŁOSZENIE 01.12.2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu w dniu 14.12.2019

 

Witam Państwa,

 


W związku z kończącą się czwartą kadencją Zarządu Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek informujemy, że:


Na podstawie § 24 ust.1 oraz § 30 ust.1, pkt.5 statutu Klubu Sportowego Szkoły Sióstr Niepokalanek 14 grudnia 2019 r. zwołane zostaje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu.

 

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 0900 oraz w drugim terminie o godz.0915
Miejscem zebrania jest:
Budynek Prywatnej Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek, Warszawa ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, Biblioteka I Piętro.
Zapraszamy.
 
Proponowany porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu.
 2. Przedstawienie porządku obrad, celu zebrania oraz jego uczestników.
 3. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu czwartej kadencji - T. Grzywna.
 6. Podjęcie uchwały o określenie liczby członków oraz wyboru członków Zarządu piątej kadencji.
 7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej piątej kadencji.
 8. Ukonstytuowanie składu Zarządu.
 9. Ukonstytuowanie składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy różne, dyskusja.
 11. Zamknięcie zebrania.

 


 

pozdrawiam
Tomasz Grzywna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy Klubu SNU
 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" współfinansuje m.st. Warszawa
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"
współfinansuje Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych w serwisie Klubu SNU przysługują ich autorom. Autorami zdjęć i filmów w serwisie Klubu SNU są w większości wypadków Rodzice naszych podopiecznych, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na wykorzystywanie prac z wizerunkami ich dzieci w celach informacyjnych oraz realizowania przez Klub SNU  celów statutowych. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia lub filmu - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć i filmów pochodzących z serwisu www.klubsnu.pl w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia lub filmu nie może naruszać dobrego imienia Klubu SNU oraz Szkoły Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Klub SNU ani Szkoła  Sióstr Niepokalanek im. Bł. Marceliny Darowskiej na Ursynowie w Warszawie nie ponoszą w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia czy filmu, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.
Klub SNU został założony przez zgromadzenie zakonne w Szkole Sióstr Niepokalanek nr 6 im. Bł. Marceliny Darowskiej i od nazwy tego zgromadzenia czerpie własną (SNU = Siostry Niepokalanki Ursynów). Szkoła powstała na Ursynowie w 2001 roku, natomiast Klub powstał pod koniec 2007 roku (data rejestracji) z inicjatywy pana Andrzeja Wrony. Od początku swej działalności edukacyjnej, Szkoła zaistniała z dużym powodzeniem na sportowej mapie nie tylko dzielnicy Ursynów, ale całej Warszawy, dzięki sukcesom naszych sportowców. Do dyscyplin, w których nasi uczniowie i uczennice uzyskują najlepsze wyniki należy zaliczyć: piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę siatkową, pływanie i biegi.
 
Celem Klubu jest organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowanie przez sport i propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzowanie idei "fair play" w sporcie, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Poprzez organizację imprez sportowych pragniemy wpajać najmłodszemu pokoleniu Polaków ideę szerzenia pokoju na całym świecie, ideę patriotyzmu oraz troskę o pomyślność i dobre imię naszej ojczyzny. W swojej działalności sportowo -wychowawczej dążymy również do integracji środowisk lokalnych. Słowa Jana Pawła II "Sport jest przede wszystkim darem Bożym" stały się naszym mottem przewodnim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdrowienia z obozu sportowego w Łasku smiley